Dienstenwijzer

Wij hechten veel waarde aan een goede communicatie. De Wet op het financieel toezicht (Wft) legt wettelijk vast waar wij, als assurantie-intermediair, aandacht aan moeten besteden in de voorlichting aan en advisering van consumenten. Wij communiceren graag helder en duidelijk met u. Daarom hebben wij een dienstenwijzer.

Wet Financieel Toezicht

Informatie over onze dienstverlening

Op grond van de Wet Financieel Toezicht zijn wij verplicht u voorafgaand aan de totstandkoming van een financiële overeenkomst onderstaande informatie te verstrekken.

Naam en adres

Onze gegevens luiden: Assurantiebedrijf Zwanenburg, Postbus 50, 3870 CB  Hoevelaken

Registratie AFM

Ons kantoor is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten onder nummer 12039873.

Aard van dienstverlening

Ons kantoor heeft de vergunning om te adviseren en te bemiddelen in:

  • Zorgverzekeringen
  • Inkomensverzekeringen
  • Schadeverzekeringen particulier
  • Schadeverzekeringen zakelijk
  • Vermogenproducten
  • Spaarrekeningen

Uiteraard doen wij ons best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u echter niet tevreden bent, vragen wij u dit ons direct te laten weten. Wij zullen ons uiterste best doen om uw klacht zo snel mogelijk te verhelpen.

Mocht u menen dat wij niet adequaat op uw klacht hebben gereageerd, dan kunt u zich wenden tot: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Assurantiebedrijf Zwanenburg is geregistreerd onder nummer 300.014454.

Adviesvrij

Ons kantoor is volledig adviesvrij. Dat wil zeggen dat wij geen enkele contractuele verplichting hebben om u te adviseren om te kiezen voor de financiële producten van bepaalde banken.

Geen zeggenschap

Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft stemrechten of een aandeel in ons kapitaal.

Selectie van aanbieders

Periodiek maken wij een selectie van de financiële producten die banken en verzekeringsmaatschappijen voeren. Hiermee werken wij met een aantal voorkeursmaatschappijen. Wij bepalen zelf wie dat zijn. Wij zijn dus volledig vrij in onze advisering.

Wijze van beloning

De kosten van onze werkzaamheden worden gefinancierd door de bank of verzekeraar waarmee wij u in contact brengen. Indien wij u rechtstreeks, dat wil zeggen buiten de door u te betalen premie, kosten in rekening brengen, informeren wij u hierover vooraf.

Deze dienstenwijzer kunt u ook printen en bewaren.

Mocht u ondanks bovenstaande nog vragen hebben, dan verzoeken wij u met ons contact op te nemen.